KULLANICI SÖZLEŞMESİ


MADDE 1- TARAFLAR

1.1. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır.) Remmsoft….. ile (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır.) Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın, Şirket’in Fitim isimli uygulamasında (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.) sunduğu hizmetlerden yararlanmasına ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

1.2. Şirket ve Kullanıcı işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI VE ÜCRETİ


2.1. İşbu Sözleşmenin konusunu; Kullanıcı’nın, Şirket'e ait Fitim uygulaması adı altında “www.fitim.com.tr” web sitesinden veya mobil uygulamalardan erişilecek hizmetlerin ücretli veya ücretsiz kullanımına ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri oluşturur.

2.2. Uygulamada bulunan hizmetlerin kapsamı, ücretli ve ücretsiz olarak kullanıma bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Uygulama’nın ücretsiz kullanımı halinde, sadece temel işlevlere ve bilgilere ulaşılabilir. Eğer Uygulama’ya üye olunarak belirtilen ödeme yapılırsa, Uygulama’nın daha geniş kapsamlı işlevlerinden faydalanılabilir. Antreman talep sayfasında listelenen ve uygulamada ilan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir Uygulama içi satın almalar hakkında önerilen teklifler önerildiği anda geçerli olup, daha sonra bu fiyatlar değişebilecektir.. Aboneliklere ve fiyatlandırmalara ve bunların hangi hizmetleri kapsadığına Fitim’in mobil uygualmasından veya “www.fitim.com.tr” web sitesinden ulaşılabilir.

MADDE 3- HİZMETİN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Kullanıcı tarafından elektronik ortamda antreman talebinde bulunulmasıyla kurularak, yürürlüğe girer ve Kullanıcı'nın talep etmiş olduğu Hizmetin, Kullanıcı’ya uygulama üzerinden elektronik ortamda gönderilmesi ile ifa edilmiş olur.

MADDE 4- KULLANICI HESABI

Fitim hizmetlerinden yararlanılması için öncelikle üye olunması ve bir Kullanıcı hesabı oluşturulması gerekmektedir. Bir Kullanıcı hesabı ile birden fazla Uygulama hizmeti alınabilmektedir. Bu işlemler doğrudan mobil uygulama üzerinden yapılabilir.

MADDE 5- SÖZLEŞME SÜRESİ

5.1.Şirket ile Kullanıcı arasıda kurulan işbu sözleşme kural olarak süresizdir

5.2. Belirli bir süre için sunulan ek hizmetler ise belirtilen hizmet süresinin dolmasıyla birlikte otomatik olarak yürürlükten kalkar.

MADDE 6- ÖDEME ŞARTLARI

6.1. Üyelik konusu hizmet satın alındığında, üyelik bedeli peşin olarak tahsil edilir. Kullanıcı’nın ödeme kartı bilgileri kaydedilmez veya toplanmaz. Bu bilgiler doğrudan kişisel bilgilerin kullanımları Gizlilik Politikasına tabi olan üçüncü taraf ödeme işlemcileri sağlanmaktadır.

6.2.Uygulama ücretsiz olup, uygulama içi satın almalarda tüm vergiler dahil satış fiyatı için ayrıca onay alınacaktır.

6.3.Kullanıcı, Şirket’in uygulama fiyatını ve uygulama içi fiyatları, kampanya ve paketleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yapılan değişiklikler için güncelleme ve uygulama bilgilerini düzenli olarak kontrol edeceğini kabul ve beyan eder.

6.4.Kullanıcı, peşin ödemeli aylık veya yıllık üyeliklerde; kampanyalı üyeliklerde iptal gerçekleştirilmeyeceğini ve para iadesi yapılmayacağını ve ayrıca peşin ödemeli kampanya üyeliklerinin süre sonuna kadar devam edeceğini kabul eder.

6.5.Şirketin bazı servisleri şimdi veya gelecekte ödemeye konu olabilir (“Ücretli Servisler”). Ücretli Servisler için kullanım veya üyelik aşamasında Kullanıcı’ya bildirilen bütün ödeme şartları bu Sözleşme’nin bir parçası sayılır.

6.6.Şirket, Ücretli Servislerin kullanımı için ödeme hesabı yoluyla (“Fatura Hesabı”) Kullanıcılara fatura kesmek için bir üçüncü-şahıs ödeme işlemcisi (“Ödeme İşlemcisi”) kullanır. Ödeme süreci, Sözleşme’ye ek olarak Ödeme İşlemcisi’nin hüküm, koşul ve gizlilik şartlarına tabi olacaktır. Şirket, Ödeme İşlemcisi sebebiyle meydana gelecek herhangi bir hatadan sorumlu değildir. Ücretli Servisleri seçmekle Kullanıcı, Şirket’e Ödeme İşlemcisi yoluyla geçerli fiyatlandırmadaki tüm ücretleri, Ücretli Servislerin her kullanılışında uygulanabilir ödeme hükümleri uyarınca ödemeyi kabul eder ve Ödeme İşlemcisi yoluyla Kullanıcının seçilmiş ödeme sağlayıcısından (“Ödeme Metodu”) ödeme alınması için Şirket’e izin verir. Kullanıcı, seçilmiş Ödeme Metodu’ nu kullanarak ödeme yapmayı kabul eder. Talep gönderilmiş veya ödeme yapılmış olsa dahi Şirket herhangi bir hata veya sorunu düzeltme hakkını saklı tutar. Ödemelere ilişkin şartlar, Kullanıcıların seçmiş olduğu Ödeme Metodu veya kredi kartı sağlayıcıları veya finansal kuruluşlarıyla aralarındaki sözleşme hükümlerine bağlı olacaktır. Şirketin Ödeme İşlemcisi yolu ile Kullanıcı’dan ödemeyi alamaması durumunda, Kullanıcı Şirketin ilk talebi üzerine Fatura Hesabına göre ödenecek miktarın tamamını ödemeyi kabul eder. Kullanıcı tarafından kabul edildiği üzere Ücretli Servislerden bazıları ilk kullanımda tek seferlik bir ücretlendirmeden sonra sürekli ücretlendirme içeren servisler olabilmektedir. Kullanıcı, sürekli ücretlendirme içeren bir ücretli servisi seçerek, ilk kullanımda yapılan ücretlendirmeyi ve sonrasında yapılacak sürekli ücretlendirmeleri ve servisin iptal edilmesine kadar devam edecek tüm sürekli ücretlendirmeler kabul eder. Kullanıcı verdiği onayı sonlandırdığını veya ödeme metodunu değiştirmek istediğini önceden ihbar ile (Şirket tarafından teslim alındığı onaylanan belge ile) bildirene kadar Şirket, ileride onay almaksızın Kullanıcıya periyodik ödemeler (aylık vs.) sunabilir. Bu ihbar, Şirket’in makul şekilde hareket etmeden önce gönderilmiş olan ödemeleri etkilemeyecektir. Kullanıcı, bu onayı sonlandırmak veya ödeme metodunu değiştirmek için Apple Store veya Play Store’ da satın alıma bağlı olan üyelik sayfasına gidilebilecektir.

6.7. Kullanıcıların fatura hesabı için güncel, tam ve doğru bilgileri sağlaması gerekmektedir. Kullanıcılar bu hesapların güncel, tam ve doğru tutulabilmesi için gecikmeden tüm bilgileri güncellemelidirler (fatura adresinde, kredi kartı numarasında veya kredi kartı son kullanma tarihinde değişiklik olması durumları gibi) ve eğer ödeme metotları iptal edildiyse (örn: kayıp veya çalınma), onaysız kapanma veya kullanıcı adı – şifre kullanımı gibi bir güvenlik ihlali ihtimalini fark etmişlerse derhal Şirketi veya ödeme işlemcisini bu konuda bilgilendirmelidirler. Bu tip bilgilerin değişikliği Apple Store veya Play Store’ un satın alıma bağlı olan güvenlik sayfasından yapılabilir. Eğer Kullanıcı, yukarıda bahsedilen bilgilerden herhangi birini sağlamazsa, Ücretli Servisi yukarıda belirtildiği şekilde sonlandırmadığı sürece Şirket’ in Ücretli Servisin her kullanılışında fatura hesabı üzerinden ödeme almaya devam edeceğini kabul eder. Onaylanan Miktarda Değişiklik: Eğer Kullanıcı’ nın Fatura Hesabı’ ndan çekilecek ödeme miktarı daha önceden alınması için onaylanan miktara nazaran değişime uğrarsa (vergi miktarlarındaki değişiklik veya yükümlülükten farklı olarak) Kullanıcı, işlemin gerçekleşeceği günden bir gün önce ödeme gününün ve çekilecek miktarın kendisine bildirilmesini isteme hakkına sahiptir. Kullanıcının ödeme sağlayıcısıyla arasındaki anlaşma hükümleri Ödeme Metoduna uygulanacaktır. Kullanıcı, yapmış olduğu işlemleri Şirket’in işlemden hemen sonra veya fatura dönemleri boyunca veya dönem sonunda topluca faturalandırabileceğini kabul eder. Onayın Tekrar Doğrulanması: Kullanıcı’nın Ücretli Servisleri kullanmaya devam etmesi veya iptal etmemesi, Şirket’in bu Servisler için Kullanıcı’nın Ödeme Metodundan faturalandırmasına onay vermiş olduğu anlamına gelir. Şirket düzenlediği bu fatura miktarlarını Kullanıcı tarafından ödenmek üzere borç kaydedebilir ve Kullanıcı bu miktarları ödemeden sorumludur. Bu Şirket’ in Kullanıcı’dan direkt olarak ödeme alma hakkından feragat ettiğini göstermez. Servis kullanım ücretleri peşin, taksitle, kullanım başına veya Kullanıcı tarafından Ücretli Servisi kullanırken önceden seçilmiş ve başkaca belirlenmiş şekilde ödenebilir.

6.8.Ücretli Servise erişim sağlayan tüm ücretsiz deneme sürümleri veya promosyonlar deneme sürümü için belirlenen zaman dilimi içerisinde kullanılmalıdır. Kullanıcı, Ücretli Servis için deneme sürümü sürecinin sonunda herhangi bir ücretlendirme gerçekleşmemesi için deneme sürümü süresinin bitmesinden önce Ücretli Servis kullanımını durdurmalıdır. Eğer Kullanıcı, deneme sürümü süresinin bitmesinden önce kullanımını iptal ederse ve buna rağmen sehven Ücretli Servis ücretlendirilirse Şirket ile iletişime geçmelidir.

MADDE 7– KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1. Kullanıcı, Uygulama’yı indirmekle işbu sözleşmedeki hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılır.

7.2. Kullanıcı, kendisinden istenilen bilgileri tam ve gerçeğe uygun olarak doldurmak ve gerektiğinde güncellemek zorundadır ve bilgilerin eksik veya gerçeğe uygun olarak doldurulmaması durumundan Kullanıcı sorumludur.

7.3. Kullanıcı, 13 yaşının üzerinde olduğunu teyit etmektedir. Kullanıcının en az 13 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup 13 yaşının altındakiler hiçbir şart ve koşulda Uygulamayı kullanamaz. 13 yaşının üzerinde fakat 18 yaşını doldurmamış olan Kullanıcıların veli veya vasisinin bu sözleşmeye açık onayını almış olduğu kabul edilir.

7.4. Kullanıcı, Uygulama’nın internet bağlantısı ile çalıştığını, Uygulama içeriği video, yazı ve görsellerin internet bağlantısı ile görüntülendiğini, wi-fi üzerinden veya Kullanıcı’nın mobil internet paketi üzerinden internet kullanım bedellerinin tarafından karşılanacağını ve bu hususta bilgilendirildiği kabul ve beyan eder.

7.5. Uygulama’da bulunan videolar, egzersizler ve spor bilgileri bilgi amaçlıdır. Kullanıcı, Uygulama tarafından düzenlenen içerik ve spor programlarının tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olduğunu, içeriğin kullanımının tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder.

7.6. Uygulama’yı kullanımından kaynaklanabilecek tüm riskler Kullanıcı’ya aittir. Uygulama’nın her türlü kullanımı için sağlık durumunun iyi olması mecburidir. Daha önce geçirilmiş herhangi bir hastalık veya rahatsızlık olması durumunda antremanlara başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışılması gerekmektedir. Kullanıcı’nın tıbbi bir rahatsızlık veya ciddi bir riski bulunması halinde,akciğer ve solunum hastalıkları, kardiyovasküler hastalıklar, omurga ve eklem problemleri veya cerrahi müdahale gerektiren ciddi sağlık sorunlardan birine veya birkaçına dair önceden yaşanılmış sorun veya şikayet varsa antremanların uygulanmaması önerilmektedir. Ücretli veya ücretsiz olduğu farketmeksizin Uygulama’yı kullanan tüm Kullanıcılar, sağlık durumunun elverişli olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Aksi bir durumda Şirket’in herhangi bir sorumluluğundan söz edilemez.

7.7. Ayrıca hamile veya çocuk emzirmekte olan Kullanıcılar’ın Uygulama tarafından sunulan antrenmanları yapmamaları gerekmektedir. Uygulama’yı ilk kez kullanmandan önce veya kullanman sırasında sağlık durumunda bir şüphe duyulduğu anda (şiddetli ağrı, nefes kesilmesi, mide bulantısı, baş dönmesi vb.) antremanı tamamlamadan veya başlamadan önce hemen doktora başvurulması gerekmektedir.

7.8. Uygulama tarafından sunulan hizmetler ve bilgiler doktor tavsiyesi veya tıbbi tavsiye yerine geçmez ve tıbbi teşhis veya tedavi anlamına gelmez.

7.9. Fitness/gymdanışmanlığı, sağlık ve spor bilimlerinde gerçekleşen ilerlemelere bağlı olarak sürekli yeni bilgilerle donanmaktadır. Her ne kadar; antrenman önerilerimizi modern bilimsel çalışmalara ve bunlar sonucu elde edilmiş olan verilere dayalı sunuyor olsak da önerilerin yapılan en yeni araştırmalara dayalı olduğuna dair bir garanti verilmemektedir.

7.10.Kullanıcı her zaman Şirket’ten kendisi ile ilgili olarak saklanan verilerle ilgili bilgi ve bu bilgilerin silinmesini talep edebilir. Şirket her zaman Kullanıcı’ya bildirimler ve elektronik iletiler gönderebilir. Kullanıcı, sözleşme süresince ve sözleşme sona erse dahi sonrasında, Şirket ve/veya Şirket iştirakleri ve/veya Şirket’in birlikte iş yaptığı 3. şahıslar tarafından gönderilecek pazarlama ve reklam amaçlı her türlü ticarî elektronik iletilere onay vermiştir ve bu kapsamda kendisine, faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

7.11.Kullanıcı bilgileri uygulamaya üye olan kullanıcının daha sonra yeniden üyelik yapabilmesi için üyenin uygulamayı silmesini takiben bir yıl süre ile saklanacaktır.

7.12. Kullanıcı, Uygulama vasıtasıyla seçmiş olduğu antrenörden online olarak sağlık ve spor hizmeti alabileceği gibi antrenörle bire bir de çalışabileceğinden, bu nedenlerle meydana gelebilecek tüm zararlardan Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığı, kendi iradesi ile antrenörden belirtilen hizmetleri alacağını, bu kapsamda antrenöre karşı ileri süreceği hiçbir talepten de Şirket’i sorumlu olmayacağını gayrikabıli rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Sonuç olarak; Kullanıcı işbu şartlar ve koşulları kabul ederek Uygulama neticesinde, herhangi bir kaza, yaralanma, ya da doğrudan ya da dolaylı zarardan dolayı Şirket’in herhangi bir sorumluluğu ve taahhüdü bulunmadığını kabul ve beyan ederler.

MADDE 8– ŞİRKET’İN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. Şirket, Uygulama’yı indiren Kullanıcılara, beslenme ve spor alanlarında tavsiye niteliğinde bilgiler sağlayacaktır. Şirket’in sağladığı bilgiler ve içerik tavsiye ve bilgilendirme niteliğinde olup Uygulama’nın kullanımı, içeriğin kapsamı ve beslenme ve spor alanındaki tavsiyelerin kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

8.2.Şirket, üçüncü kişilerin fiilleri, mücbir sebepler, tedarikçilerden kaynaklanan nedenler, bağlantı sorunları, internet kesintileri vb. durumlar nedeni ile Uygulama’da oluşabilecek kesinti ya da aksaklıklardan sorumlu değildir.

8.3.Uygulama, kişiye özel ve bireysel kullanım içindir. Şirket, Kullanıcı’nın, Uygulama’yı kullanım amacına aykırı olarak kullandığını tespit etmesi durumunda Kullanıcı(lar)’ın üyeliğini durdurabilir, askıya alabilir ya da tamamen sonlandırabilir.

8.4.Uygulama içerisinde yapılan satın almalar derhal kullanıcının mobil cihazına gönderilecektir. Kullanıcının mobil cihazı, App Store veya Google Play Store uygulamalarına erişim için kullanıcının internete wi-fi ile bağlı olması talep edilebilir. App Store ve Google Play Store’ un Genel Hüküm ve Koşulları Mobil cihazın çeşidine ve App Store veya Google Play Store kullanımına bağlı olarak uygulanacaktır.

MADDE 9 – CAYMA HAKKI

9.1.Uygulama, doğrudan Kullanıcı tarafından internet üzerinden indirildiğinden Kullanıcı’nın dilediği zaman Uygulama’dan ayrılarak veya Uygulamayı mobil cihazından kaldırarak vazgeçme hakkı bulunmaktadır.

9.2.Uygulama içi satın almalar için kullanıcının cayma hakkı App Store veya Google Play Store’un Genel Hüküm ve Koşullar’ına tabidir. Bu durumda Şirket, Kullanıcı’nın satın almış olduğu hizmetlere ilişkin alacak hakkı ile tahsil edilmiş ödemeleri geri iade etmeme haklarını saklı tutar.

MADDE 10 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

Kullanıcı, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Şirket'in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 11- UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde, Şirket’in merkezinin bulunduğu mahkeme ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 12 - YÜRÜRLÜK

Kullanıcının, Uygulamayı kullanması ve/veya üyelik kaydı yapması işbu sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve işbu sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın üye olması anında karşılıklı olarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiş sayılır. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.